Wartości

Kiedy zamierzamy nawiązać kontakt z biznesowym partnerem - dobrze jest wiedzieć z jakim zespołem ludzi przyjdzie nam mieć do czynienia. Interesuje nas ich sposób myślenia i zasady, jakimi się kierują. MOKATE stara się, aby dla jego partnerów były to sprawy czytelne. Przedstawiamy tu reguły postępowanie, jakie w firmie obowiązują. Są one prezentowane kandydatom do pracy, są też na co dzień wpajane wszystkim pracującym. Sądzimy, że z dobrym skutkiem.

Podstawowy priorytet, obowiązujący w kontaktach z rynkowym otoczeniem, zawiera się w krótkim zdaniu, które prezentuje tablica - u wejścia do siedziby Zarządu: "Chcemy, by wracali do nas klienci a nie towary".

O oczekiwaniach firmy wobec zatrudnionych mówi jedna z plansz:

wartosci

Krótkie podsumowanie uzgodnionych z pracownikami celów i zasad postępowania zawierają firmowe priorytety. Akcentują te cechy pracowników MOKATE, które kontakt z firmą czynią wiarygodnym i sympatycznym.

wartosciwartosciwartosciwartosciwartosci